Guestbook

Leave your comments below.

Comments

Nixtieq nieħu din l-opportunita li ngħidilkom prosit għall-nhar il-gimgħa li għadda. Kien kunċert mill-isbaħ u tal-ġenn. J'Alla itellgħu aktar minn dawn il-kunċerti fejn wieħed ikun jista jammira il-vera mużika. Minn qiegħ qalbi nawguralkom l-akbar suċċess u prosit tal-website.

Prosit tal-website. Interessanti u informattiva hafna. Keep it up.

interesting website

I just would like to say PROSIT for every thing! Keep it going !

Nixtieq nawgura s-sena t-tajba lil kulhadd u nirringrazzja lill-membri kollha tal-Coro Bel Canto ta' l-appogg li dejjem jaghtuna, specjalment tal-partecipazzjoni taghhom fil-kuncert tal-Milied li ghamilna fil-Katidral ta' l-Imdina. Nixtieq nghid prosit lill-organista Ryan Pace u lis-solisti Loranne De Bono u Anita Vella Bondin ghall-partecipazzjoni taghhom. Grazzi mill-gdid.

Filwaqt li nawgura suċċess fil-ġejjieni lil dan il-Kor, nixtieq nghidilkom prosit ukoll ta din il-websajt li qed tippreżentaw. Prosit lil kull min ta sehem f'dan, u anke għal min jaħdem bi sħiħ biex il-Kor jimxi aktar 'il quddiem.

Awguri!

Grazzi tal-kumment tieghek. Proset tas-sehem tieghek mall-Kor taghna. Nawguralek bosta successi.